Az Egyesület rövid története

A Speciális Szakiskolák Országos Egyesületének bemutatása.

Az Egyesületet 1994-ben alapította kb 40 enyhe fokban értelmi fogyatékos és hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkozó iskola . A törvényi változások következtében a hátrányos helyzetűekkel foglalkozó iskolák kiváltak az Egyesületből, így jelenlegi tagintézményeink az enyhe fokban értelmi fogyatékosok speciális szakiskoláiból, valamint a készségfejlesztő speciális szakiskolákból állnak. Időközben taglétszámunk növekedett, jelenleg 68 intézmény tagja az Egyesületnek az ország egész területéről. Valójában ez több speciális szakiskolát jelent, mert az összevonások következtében egy igazgatás alatt több speciális szakiskola működik, akik aktívan részt vesznek az Egyesület munkájában. /Pl: Tatához tartozik a komáromi Móra Ferenc és a kömlődi Hegyháti Alajos intézmény is, Komlóhoz Pécsvárad stb/ Célunk egyrészt, hogy tanulóink teljes értékű diákéletet élhessenek, ellensúlyozva ezzel az otthoni alacsonyszintű szociális - kulturális környezetet, melyben sajnos a speciális szakiskolákban tanuló diákok nagyobb része él./cigányszármazás, szakképzetlen, alacsony keresetű vagy munkanélküli szülők stb/, másrészt, hogy a speciális szakiskolákban oktató tanároknak alkalmuk legyen szakmai összejöveteleken tapasztalataikat kicserélni, problémáikat megbeszélni. Állandó kapcsolatban vagyunk a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézettel, részt veszünk a MSZT ülésein, így a speciális szakiskolákat feszítő problémákat ezeken az üléseken is előadjuk.

Hosszú idő után sikerült elérnünk, hogy a speciális és készségfejlesztő szakiskolák végzős tanulói szakmai versenyeken mérettessék meg magukat. A 2007/2008-as tanévtől kezdődően az SZMM, illetve NGM finanszírozásával 2012 kivételével évente kerültek megrendezésre a szakmai versenyek, mely munkából az Egyesület is komoly részt vállal. Sajnos a jelen tanév versenyei még bizonytalanok.

A szakképzés e területén is fontos motiváló erő az oktatás-módszertani tapasztalatainak fejlesztése, a korszerű felkészítés, az oktatás hatékonyságának növelése. A sajátos nevelési igényű tanulók megmérettetése is igazolja a munka világába való beilleszkedés reális lehetőségét, a társadalmi hasznosságot.

A versenyek megrendezését a speciális szakiskolák is rendkívül hasznosnak és szükségesnek tartják. Az iskolák nagy lelkesedéssel készültek a megmérettetésre, érdeklődéssel tekintettek a saját eredményeik mellett a többi iskola eredményeire is.

A versenyeken szerzett tapasztalatok iskolai elemzése közvetlenül és pozitívan visszahat az iskolákra az alapvető célkitűzések elérésében.

Célunk, hogy minden speciális szakiskolát végzett fiatal adófizető állampolgár legyen és ne segélyezettként vagy rokkant nyugdíjasként tengesse életét.

A speciális szakiskolákban tanító tanárok, szakoktatók részére évente szakmai konferenciát rendezünk, ezenkívül a különböző versenyek is jó alkalmat teremtenek egy-egy aktuális probléma megbeszélésére.

Az Egyesület szerény eszközeivel fennállása óta törekszik a speciális és készségfejlesztő speciális szakiskolák tanulói számára tágabbra nyitni a világot, ezért minden évben megrendezzük a kulturális szemlét és sportversenyt.

Minden versenyünkön - beleértve az SZKT versenyeket is – törekszünk arra, hogy más- más helyszíneken legyen és a versenyzők megismerkedjenek az adott helyszín természeti és kulturális értékeivel.

Az utóbbi években Kaposvár, Győr, Komló és Kőszeg, Baja, Velence speciális intézményei vállalkoztak a kulturális seregszemle megrendezésére. Ezeken a rendezvényeken általában 60-80 versenyző képviseli iskoláit zene, tánc, ének és színjátszás kategóriákban.

Fontosnak tartom kiemelni, hogy minden speciális szakiskolában dolgozó kolléga díjazás nélkül végzi vállalt munkáját.

Nyomtatás